Kontakt

Mária Bačiková – CK a CA PRIMA.
Firma s 22 ročnou tradíciou.


Cestovná agentúra: PRIMA 1994 s.r.o.

založená v roku 1994 v roku 2014 zmena formy podnikania na s.r.o.

Sídlo:
Námestie slobody 969
093 01 VRANOV N. T.
Registrácia:
OS Prešov oddiel Sro, vložka číslo 30128/P
ŽR ObÚ Vranov nad Topľou číslo ŹR 790-14767

IČO: 47622806
DIČ: 2024039545
SPOLOČNOSŤ NIE JE PLATCOM DPH.

Telefón:
+421574431130
Mobilné telefóny:
+421905815008
+421905443321
E-mail:
ckprima@ckprima.sk
bacikova@ckprima.sk

Otváracie hodiny : Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:00


a

Cestovná kancelária: Mgr. Peter Bačik – CK Prima


založená v roku 1999

Kontaktná adresa:
Námestie slobody 969
093 01 VRANOV N. T.
Registrácia:
ŽO ObÚ vo Vranove n. T.; pod číslom 713-5168

IČO: 35341645  
DIČ: 1022407254  
IČ DPH: SK1022407254
SPOLOČNOSŤ JE PLATCOM DPH.

Telefón:
+421574431130
Mobilné telefóny:
+421905443321
+421905815008
E-mail:
bacik@ckprima.sk

Otváracie hodiny : Pondelok – Piatok: 09:00 – 17:00